Mea culpa

Tată, cine este Dumnezeu? Tată, ce este soarele? Tată, de ce trebuie să fim buni? Tată, de ce trebuie să iubim animalele? Tată, de ce trebuie să…? La astfel de  întrebări, şi multe altele,...